Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Rozšíření wellness centra lázní Aurora
Odesílatel Kristýna Soukupová
Organizace odesílatele Město Třeboň [IČO: 00247618]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 03.08.2020 11:34:31
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

viz přílohy


Přílohy
- Dodat_info_2.pdf (549.81 KB)
- TZ - Třeboň.pdf (970.44 KB)
- Plán BOZP - Rozšíření wellness centra lázní Aurora Třeboň.pdf (785.68 KB)