Veřejné zakázky města Třeboň

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je město Třeboň.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.15 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Úprava deponie zeminy – LD Aurora Třeboň
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 17.09.2019 01.10.2019 10:00
Výměna koberců v objektech A a B – Lázeňský dům Aurora
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 17.09.2019 01.10.2019 10:00
Opravy Bertiných lázní Třeboň
podlimitní Příjem nabídek 13.09.2019 01.10.2019 10:00
Služby mobilního operátora pro město Třeboň a jím zřizované příspěvkové organizace a založené společnosti
podlimitní Příjem nabídek 13.09.2019 07.10.2019 13:00
Veřejné osvětlení Branná - část 1, 2 a 5
VZ malého rozsahu Hodnocení 09.09.2019 18.09.2019 09:00
Veřejné osvětlení – Nová Hlína
VZ malého rozsahu Hodnocení 05.09.2019 16.09.2019 12:00
Dodávka interiérů pro Bertiny lázně Třeboň
nadlimitní Příjem nabídek 28.08.2019 02.10.2019 10:00
Stavební úpravy prostranství před nákupním centrem Hliník, Třeboň
VZ malého rozsahu Hodnocení 27.08.2019 06.09.2019 09:00
Rámcová dohoda na dodání „SMART“ vodoměrů v letech 2019 – 2023
podlimitní Vyhodnoceno 15.08.2019 03.09.2019 09:00
Stavební úpravy MK v ulici Potoční, Břilice - úsek 3
VZ malého rozsahu Hodnocení 22.07.2019 31.07.2019 12:00
Rozšíření a rekonstrukce kuchyně a jídelny Bertiných Lázní Třeboň – Dodávka gastro vybavení
nadlimitní Hodnocení 10.06.2019 24.07.2019 10:00
REVITALIZACE PŘÍJEZDOVÝCH A VSTUPNÍCH PROSTOR LÁZNÍ AURORA V TŘEBONI
podlimitní Hodnocení 17.10.2016 10.02.2017 12:00
všechny zakázky