Veřejné zakázky města Třeboň

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je město Třeboň.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.15 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Sdružené dodávky zemního plynu pro město Třeboň a jím zřizované příspěvkové organizace a založené společnosti na období 2020 - 2023 formou postupného nákupu
nadlimitní Příjem nabídek 20.05.2019 24.06.2019 14:00
Sdružené dodávky elektrické energie pro město Třeboň a jím zřizované příspěvkové organizace a založené společnosti na období 2020 - 2023 formou postupného nákupu
nadlimitní Příjem nabídek 20.05.2019 24.06.2019 13:00
Zpracování projektové dokumentace – Branná – odkanalizování dosud neřešených částí obce – etapa II.a
podlimitní Hodnocení 18.04.2019 10.05.2019 08:00
Změna č. 5 Územního plánu Třeboň
VZ malého rozsahu Hodnocení 18.04.2019 09.05.2019 09:00
Zpracování projektové dokumentace pro výběr zhotovitele a provedení stavby – Branná – odkanalizování obce – ČOV a kanalizace – etapa I.a
podlimitní Hodnocení 17.04.2019 10.05.2019 12:00
Stavební úpravy části MK v ulici Sídliště, Třeboň
podlimitní Hodnocení 17.04.2019 10.05.2019 10:00
Bertiny lázně Třeboň – stavební akce 2019/20 – vyhrazená změna závazku
podlimitní Hodnocení 17.04.2019 10.05.2019 13:00
Zpracování PD "Stavební úpravy MK Tyršova a Libušina v Třeboni"
VZ malého rozsahu Hodnocení 15.04.2019 29.04.2019 12:00
Stavební úpravy plynové kotelny v SOŠ a SOU Třeboň
VZ malého rozsahu Hodnocení 12.04.2019 25.04.2019 09:00
Vysílání Zastupitelstva města Třeboně online
VZ malého rozsahu Hodnocení 10.05.2017 19.05.2017 09:00
REVITALIZACE PŘÍJEZDOVÝCH A VSTUPNÍCH PROSTOR LÁZNÍ AURORA V TŘEBONI
podlimitní Hodnocení 17.10.2016 10.02.2017 12:00
všechny zakázky