Veřejné zakázky města Třeboň

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je město Třeboň.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Zhotovení PD, inženýrská činnost a výkon AD pro - vybudování jídelny v prostoru atria Lázeňského domu Aurora
VZ malého rozsahu Hodnocení 13.07.2021 26.07.2021 08:00
Rozšíření saunového provozu a wellness služeb
podlimitní Příjem nabídek 13.06.2021 06.08.2021 10:00
Nákup pracovních oděvů a obuvi
nadlimitní Hodnocení 02.06.2021 16.07.2021 10:00
Grafické a redakční práce pro SLT
VZ malého rozsahu Hodnocení 18.05.2021 01.06.2021 10:00
všechny zakázky