Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Stavební úpravy MK v ul. Komenského a 1. etapy ul. Polní v Třeboni
Odesílatel Kristýna Soukupová
Organizace odesílatele Město Třeboň [IČO: 00247618]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 07.03.2022 10:24:26
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

viz příloha


Přílohy
- Dodat_info_1.pdf (112.85 KB)
- 2022-02-10 - Stavební úpravy MK v ul. Komenského a 1. etapy ul. Polní v Třeboni [zadání].xlsx (281.02 KB)