Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Úprava manipulační plochy na p.č. 586/26 v k.ú. Třeboň
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem plnění je zhotovení díla s pracovním názvem "Úprava manipulační plochy na p.č. 586/26 v k.ú. Třeboň". Jedná o terénní úpravy stávající manipulační plochy, vytvoření nezpevněných ploch, výstavbu nového a úpravy stávajícího oplocení, zajištění souvisejících geodetických prací. Prohlídka místa plnění bude vykonána dne 18. 9. 2020, od 10:00 hod. v místě plnění lázeňský dům Bertiny lázně Třeboň, ul. K Bertě.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: Lázeňská 1001
Třeboň
37901, budova ředitelství - podatelna
Kontakt: Stanislav Kadlčík
e-mail: kadlcik@aurora.cz
tel.: +420 724 383 540
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: VZMR s uveřejněním výzvy
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 29.09.2020 10:00
Datum zahájení: 11.09.2020 09:55