Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Vytvoření procesního modelu společnosti Slatinné lázně Třeboň, s.r.o.
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: Předmětem plnění veřejné zakázky je vytvoření procesního modelu popisujícího současný stav společnosti. Zakázka vychází ze schváleného akčního plánu rozvoje ICT oddělení zadavatele. Výstupem zakázky bude:
- dodávka licencí a implementace nástroje SPARX Enterprise Architect do prostředí společnosti SLT
- vytvoření procesního modelu společnosti zadavatele ve výše uvedeném nástroji
- zajištění následných služeb pro vytvořený procesní model zadavatele
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.mesto-trebon.cz)
Kontakt:
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: VZMR s uveřejněním výzvy
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 02.10.2020 10:00
Datum zahájení: 16.09.2020 18:27
Elektronické nabídky a žádosti o účast
Odtajnění el. nabídek (žádostí o účast):