Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Odstranění stavby vodojemu
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem plnění tohoto výběrového řízení je demolice podzemní části objektu úpravny vody (objekt úpravny vody bude zachován), tedy demolice podzemní části vlastní nádrže, vodojemu a nadzemní části opěrných zdí.
Místo plnění:
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: Lázeňská 1001
Třeboň
37901
Kontakt:
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: VZMR s uveřejněním výzvy
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 13.06.2022 08:00
Datum zahájení: 01.06.2022 08:00
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: