Profil zadavatele: Město Třeboň

  • Název: Město Třeboň
  • IČO: 00247618
  • Adresa:
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.mesto-trebon.cz/profile_display_2.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2019-003053

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Třeboň, Branná - ČOV a kanalizace (1. a 2. etapa)
podlimitní Příjem nabídek 16.12.2020 29.01.2021 10:00
Rozšíření wellness centra lázní Aurora - TDS
VZ malého rozsahu Zadáno 27.08.2020 14.09.2020 10:00
Zpracování projektové dokumentace - odkanalizování lokality Sídliště Gigant
VZ malého rozsahu Zadáno 22.07.2020 06.08.2020 10:00
Rozšíření wellness centra lázní Aurora
podlimitní Zadáno 15.07.2020 26.08.2020 09:30
Zpracování projektové dokumentace - vodovody a kanalizace v ul. Vodárenské
VZ malého rozsahu Zadáno 19.06.2020 30.06.2020 10:00
Rekonstrukce elektroinstalace dílen SOŠ a SOU v Třeboni – 2. etapa - objekty I. a III.
VZ malého rozsahu Zadáno 11.03.2020 27.03.2020 09:00
Snížení energetické náročnosti DPS Chelčického 2/II, Třeboň
podlimitní Zadáno 07.02.2020 27.02.2020 10:00
Služby mobilního operátora pro město Třeboň a jím zřizované příspěvkové organizace a založené společnosti II.
podlimitní Zadáno 10.10.2019 30.10.2019 13:00
Změna č. 6 Územního plánu Třeboň
VZ malého rozsahu Zadáno 30.05.2019 20.06.2019 09:00
Sdružené dodávky zemního plynu pro město Třeboň a jím zřizované příspěvkové organizace a založené společnosti na období 2020 - 2023 formou postupného nákupu
nadlimitní Zadáno 20.05.2019 24.06.2019 14:00
Sdružené dodávky elektrické energie pro město Třeboň a jím zřizované příspěvkové organizace a založené společnosti na období 2020 - 2023 formou postupného nákupu
nadlimitní Zadáno 20.05.2019 24.06.2019 13:00
Zpracování projektové dokumentace – Branná – odkanalizování dosud neřešených částí obce – etapa II.a
podlimitní Zadáno 18.04.2019 10.05.2019 08:00
Změna č. 5 Územního plánu Třeboň
VZ malého rozsahu Zadáno 18.04.2019 09.05.2019 09:00
Zpracování projektové dokumentace pro výběr zhotovitele a provedení stavby – Branná – odkanalizování obce – ČOV a kanalizace – etapa I.a
podlimitní Zadáno 17.04.2019 10.05.2019 12:00
Bertiny lázně Třeboň – stavební akce 2019/20 – vyhrazená změna závazku
podlimitní Zadáno 17.04.2019 10.05.2019 13:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4 5  ››