Profil zadavatele: Město Třeboň

  • Název: Město Třeboň
  • IČO: 00247618
  • Adresa:
    Palackého nám. 46
    37901 Třeboň
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.mesto-trebon.cz/profile_display_2.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2019-003053

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Revitalizace sportovní haly v Třeboni – projektová dokumentace
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 20.01.2023 06.02.2023 12:00
Projektová dokumentace "Chodník v ulicích Pod Kopečkem, Na Kopečku a podél silnice I/24 Třeboň" - 2. výzva
VZ malého rozsahu Zadáno 09.09.2022 03.10.2022 12:00
ODKANALIZOVÁNÍ LOKALITY SÍDLIŠTĚ GIGANT, TŘEBOŇ
podlimitní Zadáno 24.08.2022 21.09.2022 10:00
Aktivní turistická zóna u Světa - 2. etapa - Aktivity park – MARKETING – TV kampaň č. 2
VZ malého rozsahu Zadáno 14.07.2022 29.07.2022 10:00
Aktivní turistická zóna u Světa - 2. etapa - Aktivity park – MARKETING – TV kampaně č. 1
VZ malého rozsahu Zadáno 14.07.2022 29.07.2022 09:00
Aktivní turistická zóna u Světa - 2. etapa - Aktivity park – MARKETING – rozhlasové kampaně
VZ malého rozsahu Zadáno 28.06.2022 15.07.2022 10:00
Diskové pole pro Technologické centrum ORP Třeboň
VZ malého rozsahu Zadáno 17.03.2022 25.03.2022 11:00
Zpracování lesních hospodářských osnov pro zařizovací obvod Třeboň
VZ malého rozsahu Zadáno 19.10.2021 08.11.2021 12:00
Zpracování projektové dokumentace – Stavební úpravy MK v ul. Komenského a 1. etapy ul. Polní v Třeboni – 2. výzva
VZ malého rozsahu Zadáno 10.06.2021 23.06.2021 12:00
PD Stavební úpravy MK v ulici Vodárenská v Třeboni
VZ malého rozsahu Zadáno 26.05.2021 08.06.2021 12:00
Třeboň, Branná - ČOV a kanalizace (1. a 2. etapa)
podlimitní Zadáno 30.04.2021 01.06.2021 08:30
PD Stavební úpravy MK v ulici Daskabát v Třeboni
VZ malého rozsahu Zadáno 15.02.2021 01.03.2021 12:00
Zpracování projektové dokumentace - odkanalizování lokality Sídliště Gigant
VZ malého rozsahu Zadáno 22.07.2020 06.08.2020 10:00
Zpracování projektové dokumentace - vodovody a kanalizace v ul. Vodárenské
VZ malého rozsahu Zadáno 19.06.2020 30.06.2020 10:00
Služby mobilního operátora pro město Třeboň a jím zřizované příspěvkové organizace a založené společnosti II.
podlimitní Zadáno 10.10.2019 30.10.2019 13:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4 5  ››