Profil zadavatele: Město Třeboň

  • Název: Město Třeboň
  • IČO: 00247618
  • Adresa:
    Palackého nám. 46
    37901 Třeboň
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.mesto-trebon.cz/profile_display_2.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2019-003053

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Revitalizace objektu č.p. 1 na Masarykově náměstí
podlimitní Příjem nabídek 22.09.2023 17.10.2023 10:00
Svět dětí - Komenského sady
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 18.09.2023 02.10.2023 12:00
Rozšíření části MK a úprava plochy v Jateční ulici v Třeboni
VZ malého rozsahu Zadáno 26.07.2023 08.08.2023 12:00
Stavební úpravy MK v ulici U sv. Petra a Pavla v Třeboni
podlimitní Zadáno 26.07.2023 17.08.2023 11:00
Zateplení přístavby ZŠ Na Sadech
podlimitní Zadáno 26.07.2023 17.08.2023 11:00
Servery pro technologické centrum ORP Třeboň
VZ malého rozsahu Zadáno 19.07.2023 28.07.2023 10:00
Odkanalizování lokality Holičky
podlimitní Zadáno 28.06.2023 19.07.2023 10:00
Sdružené služby dodávky elektrické energie pro město Třeboň a s ním sdružené zadavatele na období dodávky let 2024-2025
nadlimitní Zadáno 26.06.2023 27.07.2023 11:00
Sdružené služby dodávky zemního plynu pro město Třeboň a s ním sdružené zadavatele na období dodávky let 2024-2025
nadlimitní Zadáno 26.06.2023 27.07.2023 10:00
Výměna svítidel veřejného osvětlení v Třeboni
VZ malého rozsahu Zadáno 23.06.2023 04.07.2023 09:00
Zpevněné chodníky v areálu hřbitova sv. Alžběty v Třeboni – I. a II. etapa
VZ malého rozsahu Zadáno 19.06.2023 07.07.2023 10:00
Mobilní archivní regály - Městská knihovna Třeboň
VZ malého rozsahu Zadáno 09.06.2023 23.06.2023 10:00
Revitalizace Městské knihovny Třeboň – vybavení interiéru
VZ malého rozsahu Zadáno 06.06.2023 20.06.2023 10:00
Rekonstrukce ulice Novohradská a Trocnovské nám. v Třeboni – 1. etapa
VZ malého rozsahu Zadáno 26.05.2023 05.06.2023 11:00
Mobilní archivní regály – zřízení spisovny MěÚ Třeboň
VZ malého rozsahu Zadáno 18.05.2023 01.06.2023 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4 5 10  ››