Veřejné zakázky města Třeboň

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je město Třeboň.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Kancelářské a ostatní židle SLT
Slatinné lázně Třeboň s.r.o.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 20.05.2024 29.05.2024 10:00
Opravy systému měření a regulace - 4. etapa
Slatinné lázně Třeboň s.r.o.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 14.05.2024 24.05.2024 10:00
Zemní práce a přesuny přírodního léčivého zdroje pro Slatinné lázně Třeboň s.r.o.
Slatinné lázně Třeboň s.r.o.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 13.05.2024 23.05.2024 14:00
Stavební úpravy MK v ulici U sv. Petra a Pavla v Třeboni - 2. etapa
Město Třeboň
podlimitní Hodnocení 17.04.2024 09.05.2024 12:30
Interiér - jídelna v atriu LDA - opakované řízení
Slatinné lázně Třeboň s.r.o.
VZ malého rozsahu Hodnocení 21.03.2024 05.04.2024 10:00
FVE - Slatinné lázně Třeboň
Slatinné lázně Třeboň s.r.o.
nadlimitní Hodnocení 15.02.2024 22.03.2024 10:00
Stavební úpravy a revitalizace sportovní haly v Třeboni
Město Třeboň
podlimitní Hodnocení 15.02.2024 29.04.2024 10:00
všechny zakázky