Veřejné zakázky města Třeboň

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je město Třeboň.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Stavební úpravy MK Libušina a Tyršova v Třeboni
podlimitní Příjem nabídek 12.05.2021 28.05.2021 08:30
Multifunkční sportoviště Na Kopečku
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 10.05.2021 24.05.2021 11:00
Revitalizace prostranství mezi DPS I a II v Chelčického ul., Třeboň – 2. výzva
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 05.05.2021 19.05.2021 08:30
Revitalizace a přístavba sportovní haly v Třeboni – projektová dokumentace
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 03.05.2021 17.05.2021 12:00
Třeboň, Branná - ČOV a kanalizace (1. a 2. etapa)
podlimitní Příjem nabídek 30.04.2021 31.05.2021 14:00
Dodávky vín 2021-2024
podlimitní Hodnocení 09.04.2021 30.04.2021 10:00
všechny zakázky