Veřejné zakázky města Třeboň

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je město Třeboň.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Stavební úpravy MK v ulici Šustova a 2. etapy ulice Polní v Třeboni
Město Třeboň
podlimitní Příjem nabídek 01.03.2024 25.03.2024 14:00
Dodávka gastrotechnologie – jídelna v atriu LDA
Slatinné lázně Třeboň s.r.o.
podlimitní Příjem nabídek 29.02.2024 18.03.2024 10:00
Stezka na Hvízdalky
Město Třeboň
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 26.02.2024 06.03.2024 12:00
Obnova datového pole SLT
Slatinné lázně Třeboň s.r.o.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 22.02.2024 05.03.2024 10:00
FVE - Slatinné lázně Třeboň
Slatinné lázně Třeboň s.r.o.
nadlimitní Příjem nabídek 15.02.2024 18.03.2024 10:00
Stavební úpravy a revitalizace sportovní haly v Třeboni
Město Třeboň
podlimitní Příjem nabídek 15.02.2024 20.03.2024 11:00
všechny zakázky