Veřejné zakázky města Třeboň

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je město Třeboň.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.37 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Modernizace bazénové technologie – okruh plavecký bazén
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 20.10.2020 30.10.2020 10:00
Oprava technologie vodoléčby LDA
VZ malého rozsahu Hodnocení 16.10.2020 26.10.2020 10:00
Vytvoření procesního modelu společnosti Slatinné lázně Třeboň, s.r.o.
VZ malého rozsahu Hodnocení 16.09.2020 02.10.2020 10:00
Rámcová dohoda na dodávky prádla (2)
podlimitní Hodnocení 20.08.2020 14.09.2020 10:00
Grafické práce pro SLT
VZ malého rozsahu Hodnocení 19.08.2020 04.09.2020 10:00
všechny zakázky