Veřejné zakázky města Třeboň

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je město Třeboň.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávka licencí kancelářského software
Slatinné lázně Třeboň s.r.o.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 23.09.2022 07.10.2022 10:00
Dodávka hydromasážních van
Slatinné lázně Třeboň s.r.o.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 22.09.2022 03.10.2022 11:00
Dodávka přístroje Icoone
Slatinné lázně Třeboň s.r.o.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 15.09.2022 29.09.2022 14:00
Projektová dokumentace "Chodník v ulicích Pod Kopečkem, Na Kopečku a podél silnice I/24 Třeboň" - 2. výzva
Město Třeboň
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 09.09.2022 03.10.2022 12:00
Oprava střech LD Aurora 2022
Slatinné lázně Třeboň s.r.o.
podlimitní Příjem nabídek 07.09.2022 26.09.2022 10:00
ODKANALIZOVÁNÍ LOKALITY SÍDLIŠTĚ GIGANT, TŘEBOŇ
Město Třeboň
podlimitní Hodnocení 24.08.2022 21.09.2022 10:00
Kolový naladač
Technické služby Třeboň, s.r.o.
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 18.07.2022 10.08.2022 09:00
všechny zakázky