Veřejná zakázka: Zpracování projektové dokumentace Veřejné koupaliště Třeboň

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 224
Systémové číslo: P17V00000017
Evidenční číslo zadavatele: 71/2017
Datum zahájení: 24.03.2017
Nabídku podat do: 04.04.2017 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

  • Název: Zpracování projektové dokumentace Veřejné koupaliště Třeboň
  • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění zakázky je zpracování projektové dokumentace na výstavbu veřejného koupaliště v Třeboni v areálu pláže u rybníka Svět, podle zastavovací studie „Pláž Třeboň, veřejné koupaliště“, zpracovanou společností JK-Stavprojekt s.r.o. Třeboň. Z celkového zájmového území zahrnutého ve studii bude předmětem této veřejné zakázky vyznačený plánovaný placený úsek koupaliště zahrnující:
A) víceúčelový bazén
B) dětské brouzdaliště
C) tobogán se skluzavkou
D) sezónní občerstvení – bufet s venkovními terasami
E) technické zázemí, krytá pergola a stanoviště plavčíka
F) zpevněné a zatravněné plochy, oplocení, inženýrské sítě

Projektová dokumentace bude vypracována ve stupni pro územní řízení, stavební povolení a ve stupni pro provedení stavby.

Součástí předmětu plnění díla je zajištění všech potřebných průzkumů, posudků včetně hluku a zaměření řešeného území v rozsahu potřebném pro zdárné a úplné zhotovení projektové dokumentace. Dále zhotovitel v rámci plnění veřejné zakázky zajistí vydání pravomocného územního rozhodnutí a stavebního povolení na finální provedení DUR a DSP.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

  • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
  • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
  • Předpokládaná hodnota: 1 900 000 Kč bez DPH

Zadavatel

  • Úřední název: Město Třeboň
  • IČO: 00247618
  • Poštovní adresa:
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2019-003053

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Palackého nám. 46
379 01 Třeboň

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky