Veřejná zakázka: Rámcová dohoda na dodání „SMART“ vodoměrů v letech 2019 – 2023

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 337
Systémové číslo: P19V00000023
Evidenční číslo zadavatele: 04/2019
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 15.08.2019
Nabídku podat do: 03.09.2019 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Rámcová dohoda na dodání „SMART“ vodoměrů v letech 2019 – 2023
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky
 • Zakázka na rámcovou dohodu.

Stručný popis předmětu:
Předmět plnění veřejné zakázky je dodávka vodoměrů pro zadavatele (v rámci přílohy č. 7 výzvy k podání nabídek účastníci uvedenou nabídkovou cenu dodávky), a to formou rámcové dohody dle § 131 a násl. ZZVZ s jedním účastníkem.

Dodávka vodoměrů bude rozdělena na dvě menší dodávky v každém kalendářním roce.

Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu skutečného dodání v jednotlivých letech, až o 50% oproti plánovanému množství.

Bližší informace k předmětu plnění veřejné zakázky jsou uvedeny v příloze č. 1 – Technická specifikace výzvy k podání nabídek.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 3 800 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Městská Vodohospodářská s.r.o.
 • IČO: 28136853
 • Poštovní adresa:
  Na Kopečku 1341
  37901 Třeboň
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: F2016-007218

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.mesto-trebon.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Ostatní zprávy k zakázce

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky