Veřejná zakázka: Provedení nezávislé analýzy informačních rizik a vytvoření bezpečnostní dokumentace

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 359
Systémové číslo: P19V00000045
Datum zahájení: 09.10.2019
Nabídku podat do: 31.10.2019 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Provedení nezávislé analýzy informačních rizik a vytvoření bezpečnostní dokumentace
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem Veřejné zakázky je provedení nezávislé analýzy informačních rizik ve shodě s vnitřními předpisy a platnou politikou zadavatele (dále jen „Analýza rizik“) a vytvoření bezpečnostní dokumentace v souladu s:

- ISO 27000;
- Zákonem o kybernetické bezpečnosti (dále jen „ZoKB“);
- Vyhláškou o kybernetické bezpečnosti (VoKB).

V rámci analýzy rizik budou provedeny především následující činnosti:

- Identifikace a ohodnocení aktiv, hrozeb a zranitelností;
- V rámci identifikace a ohodnocení aktiv je požadováno navržení závazného postupu identifikace a evidence všech aktiv (primárních i podpůrných) včetně vazeb podpůrných a primárních aktiv, v souladu s ČSN ISO/IEC 27005, příloha B. Dále dle tohoto postupu proběhne samotná identifikace a evidence všech primárních aktiv včetně jejich ohodnocení a evidence všech podpůrných aktiv včetně určení jejich vazeb na primární aktiva. U každého identifikovaného primárního aktiva budou určeny a evidovány možné hrozby a zranitelnosti pro účely analýzy rizik;
- Výpočet míry rizika;
- Interpretace výsledku rizik;
- Navržení opatření v návaznosti na zjištěné poznatky.

Návrh jednotlivých opatření bude rozdělen na opatření organizační a technická. Ke každému opatření bude uveden i doporučený způsob řešení a návrh termínu řešení.

V rámci zpracování bezpečnostní dokumentace provedeny následující činnosti:

- Vytvoření odpovídající bezpečnostní dokumentace v souladu s ISO27000, ZoKB a VoKB;
- Projednání a předání bezpečnostní dokumentace k posouzení;
- Zapracování připomínek k bezpečnostní dokumentaci;
- Zpracování a předání finální verze bezpečnostní dokumentace a předání připomínek
- Schválení bezpečnostní dokumentace.

Hmotnými výstupy služby budou:

a) Dokument pojmenovaných „Zpráva o provedení analýzy rizik Slatinných lázní Třeboň s.r.o.“, která bude obsahovat následující části:

- přehled aktiv včetně určení jejich hodnot z hlediska ISMS (Information Security Management System – Systém řízení bezpečnosti informací) a stanovení vlastníků;
- výčet hrozeb a zranitelností, která na aktiva (skupiny aktiv) působí;
- stanovení a vyhodnocení rizik ISMS pro jednotlivá aktiva a stanovení vlastníků rizik;
- návrh úrovní pro akceptaci rizik ISMS a na tomto základě;
- manažerské shrnutí a interpretace výsledků analýzy rizik ISMS.

b) Bezpečnostní dokumentace Slatinných lázní Třeboň s.r.o., která bude obsahovat soubor zásad a pravidel určujících základní aspekty bezpečnosti. Tyto zásady budou vyjádřeny písemně v dokumentu „Rámcová bezpečnostní politika a Rámcová politika informační a kybernetické bezpečnosti Slatinných lázní Třeboň s.r.o.“.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Slatinné lázně Třeboň s.r.o.
 • IČO: 25179896
 • Poštovní adresa:
  Lázeňská 1001
  Třeboň
  37901
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 495917

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Nabídky se podávají na adrese sídla zadavatele. V případě osobního podání se nabídka doručuje na uvedené adrese sídla zadavatele, a to v pracovní dny v pracovní době recepce, v poslední den běhu lhůty pro podání nabídky pak pouze do okamžiku uplynutí této lhůty.

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky