Veřejná zakázka: Zpracování projektové dokumentace - vodovody a kanalizace v ul. Vodárenské

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 394
Systémové číslo: P20V00000022
Evidenční číslo zadavatele: 309/2020
Datum zahájení: 19.06.2020
Nabídku podat do: 30.06.2020 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

  • Název: Zpracování projektové dokumentace - vodovody a kanalizace v ul. Vodárenské
  • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění zakázky jsou projekční a inženýrské služby pro vyhotovení projektové dokumentace na obnovu vodovodů a kanalizace v ulici Vodárenské v Třeboni. Vodovod ve vysokém tlakovém pásmu DN 300 musí být po celou dobu realizace stavby v provozu (s výjimkou krátkodobého přerušení provozu z důvodu přepojení) a je požadováno jeho uložení v pozemcích v majetku města Třeboně. Vodovod v nízkém tlakovém pásmu musí být také zachován v provozu, ale s možností náhradního řešení provizorním pozemním rozvodem. Tento vodovod a kanalizace (jednotná) mohou být (v závislosti na prostorových možnostech vzhledem k nové trase vodovodu DN 300) uloženy do stávající trasy. Dále bude provedeno prodloužení kanalizace k č. p. 325 a 326 a prodloužení vodovodu k č. p. 545.
Projektová dokumentace bude vypracována ve stupních pro územní řízení, stavební povolení a ve stupni pro provedení stavby. Předmětem plnění veřejné zakázky je také autorský dozor v průběhu realizace stavby projektované kanalizace. Součástí předmětu plnění je rovněž zpracování plánu BOZP.
Součástí plnění předmětu díla je zajištění všech potřebných průzkumů, bilancí, posudků, věcných břemen, veřejných sítí a zaměření řešeného území v rozsahu potřebném pro zdárné a úplné zhotovení projektové dokumentace. Dále zhotovitel v rámci plnění veřejné zakázky zajistí vydání pravomocného územního rozhodnutí a stavebního povolení na finální provedení DUR a DSP.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

  • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
  • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
  • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Místo plnění

  • Jihočeský kraj

Zadavatel

  • Úřední název: Město Třeboň
  • IČO: 00247618
  • Poštovní adresa:
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2019-003053

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
podatelnu MěÚ Třeboň, Palackého náměstí 46, 379 01 Třeboň

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky