Veřejná zakázka: Třeboň, úpravy a sanace vodojemu 2x1000 m³

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 535
Systémové číslo: P22V00000025
Evidenční číslo zadavatele: 001
Datum zahájení: 28.03.2022
Nabídku podat do: 22.04.2022 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Třeboň, úpravy a sanace vodojemu 2x1000 m³
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je obnova vnitřních hydroizolačních nátěrů povrchů dna, stěn a stropu v akumulacích I. a II. vodojemů, výměna stávajícího potrubí pro akumulaci I. a II. vodojemů. V rámci realizace dojde k úpravě a výměně starých nevyhovujících trubních rozvodů z oceli tř. 11 a litinových kusů za nové upravené rozvody z nerezu. Rovněž budou provedeny úpravy v armaturním prostoru Pro obě akumulace bude nově vyřešena filtrace vzduchu dle platné ČSN. Všechny práce budou provedeny bez přerušení zásobení spotřebiště pitnou vodou. Při provádění prací bude vždy funkční alespoň jedna z akumulačních komor.

Realizace veřejné zakázka je rozdělena do 2 etap:
1.etapa je specifikována ve výkazu výměr objekty SO-01, PS-01 a VRN-01 a bude realizována v roce 2022,
2.etapa stavby je specifikována ve výkazu výměr objekty SO-02, PS-21 a VRN-02 a bude realizována v roce 2023.
Bližší informace jsou uvedeny v příloze č. 1 Výzvy k podání nabídek.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Místo plnění

 • Jindřichův Hradec

Zadavatel

 • Úřední název: Městská Vodohospodářská s.r.o.
 • IČO: 28136853
 • Poštovní adresa:
  Na Kopečku 1341
  37901 Třeboň
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: F2016-007218

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Městská Vodohospodářská s.r.o.,
Na Kopečku 1341,
PSČ 379 01 Třeboň

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky