Veřejná zakázka: Nákup popelnic na bioodpad

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 725
Systémové číslo: P24V00000032
Evidenční číslo zadavatele: 121/2024
Datum zahájení: 18.03.2024
Nabídku podat do: 11.04.2024 12:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Nákup popelnic na bioodpad
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka popelnic na bioodpad v počtu 600 kusů a objemu 240 l pro zadavatele. Předmět veřejné zakázky musí být dodán jako nový, nepoužitý a plně funkční. Bližší informace k předmětu plnění veřejné zakázky jsou uvedeny v příloze č. 5 – Technická specifikace. Součástí dodávky je i doprava na místo určení, tj. Technické služby Třeboň, s.r.o., Rybářská 811, 379 01 Třeboň.
Nabízený předmět veřejné zakázky musí splňovat veškeré zadavatelem požadované parametry a musí splňovat požadavky stanovené touto zadávací dokumentací včetně jejich příloh. Předmět veřejné zakázky bude dodavatelem realizován v souladu s obecné závaznými právními předpisy, platným ČSN a předpisy týkajícími se bezpečnosti práce a technických zařízení. V případě, že v průběhu plnění veřejné zakázky nabude platnosti a účinnosti novela některého z výše uvedených předpisů, popř. nabude platnosti a účinnosti jiný právní předpis vztahující se k předmětu plnění veřejné zakázky, je dodavatele povinen při realizaci veřejné zakázky řídit se těmito novými právními předpisy a postupy.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Místo plnění

 • Jindřichův Hradec

Zadavatel

 • Úřední název: Město Třeboň
 • IČO: 00247618
 • Poštovní adresa:
  Palackého nám. 46
  37901 Třeboň
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2019-003053

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Palackého nám. 46
37901 Třeboň

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky