Veřejná zakázka: Oprava části oplocení hřbitova v Třeboni – II. etapa

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 74
Systémové číslo: P14V00000001
Počátek běhu lhůt: 04.02.2014
Nabídku podat do: 17.02.2014 13:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Oprava části oplocení hřbitova v Třeboni – II. etapa
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Oprava části oplocení hřbitova v Třeboni – II. etapa zahrnuje rekonstrukci oplocení hřbitova na jižní a západní straně směrem do ulice Svobody a to v úseku od horní brány směrem k lázním Aurora, až ke zděnému oplocení na západní straně hřbitova v celkové délce 38m. Stávající oplocení v tomto úseku je zhotoveno z rámového drátěného pletiva, ocelových sloupků, jednoho zděného plotového pilíře a z betonové podezdívky. Rekonstrukce jižní strany oplocení zahrnuje odstranění vzrostlých dřevin po celé délce oplocení, demontáž rámového pletiva, zbourání plotového pilíře a betonové podezdívky, vyzdění čtyř nových plotových pilířů, zhotovení plotové podezdívky mezi pilíři a montáž původního rámového pletiva s upravenými rozměry, ošetřeného otryskáním, pozinkováním a novým nátěrem. Plotové pilíře budou provedeny z pálených cihel lícových, odlehčených o rozměru 290 x 140 x 65 mm a s pevností M 25. Tyto cihly musí být shodné s cihlami použitými v I. etapě opravy oplocení východně od vstupní brány. Rekonstrukce západní strany oplocení zahrnuje pouze opravu stávajícího rámového pletiva otryskáním, pozinkováním a nátěrem.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 239 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Město Třeboň
 • IČO: 00247618
 • Poštovní adresa:
  Palackého nám. 46
  37901 Třeboň
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2019-003053

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Palackého nám. 46
379 01 Třeboň

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky