Přijatá zpráva - ostatní

Zadávací řízení Oprava vodovodu v ulici Pražská, Třeboň
Odesílatel Karel Bleha
Organizace odesílatele Město Třeboň [IČO: 00247618]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 22.07.2020 09:26:25
Předmět Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Zadavatel doplnil do výkazu výměr množství u položek VRN č. 101 až č. 107 a pro vyplnění zveřejnil opravený (doplněný) výkaz výměr.


Přílohy
- Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1.pdf (464.32 KB)