Veřejná zakázka: Oprava vodovodu v ulici Pražská, Třeboň

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 395
Systémové číslo: P20V00000023
Evidenční číslo zadavatele: 366/2020
Datum zahájení: 08.07.2020
Nabídku podat do: 27.07.2020 12:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

  • Název: Oprava vodovodu v ulici Pražská, Třeboň
  • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Stávající vodovod je vedený vně silničního příkopu komunikace Pražská v Třeboni, je částečně z litiny DN 125 - 369 m, oceli DN 100 - 84 m a litiny DN 100 - 202 m. Nové vodovodní potrubí je navrženo do stávající trasy. Vodovod bude proveden z HDPE 100 RC 110/10 mm a 125/11,4 mm - jedná se o potrubí SDR 11 PN 16 se zýšenou odolností proti šíření trhlin. Oprava proběhne od stávající budovy vodárny p.č. 1874/2 až po stávající hydrant na parcele č. 1818/29 v k.ú. Třeboň. Na vodovodní řad budou napojené veškeré stávající vodovodní přípojky z jednotlivých budov - jedná se o pět kusů přípojek. Podchod pod komunikací I/24 a pod asfaltovou komunikací na p.č. 1837/49 a 1838/1 bude provedena podvrtem s uložením do chráničky PVC DN 300 délky 15m a 9m. Na vodovodních řadech jsou navrženy uzavírací armatury s prodlouženou životností. Po dobu výstavby bude vybudován suchovod DN 100 pro možnost zásobování pitnou vodou.
Realizace akce bude prováděna po úsecích:
Úsek č. 1 od VB1 k protlaku pod komunikací I/24 - km0,00-0,20223.
Úsek č. 2 od protlaku pod hlavní komunikací I/24 do konce trasy vodovodu - km 0,20223-0,65475. Protlak pod komunikací I/24 je možno provést v rámci 1. úseku.
Realizaci úseků je možno prohodit.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

  • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
  • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
  • Předpokládaná hodnota: 2 850 000 Kč bez DPH

Zadavatel

  • Úřední název: Město Třeboň
  • IČO: 00247618
  • Poštovní adresa:
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2019-003053

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Město Třeboň
Palackého nám. 46/II
379 01 Třeboň

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Ostatní zprávy k zakázce

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky