Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Rozšíření wellness centra lázní Aurora
Odesílatel Kristýna Soukupová
Organizace odesílatele Město Třeboň [IČO: 00247618]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 27.07.2020 09:43:27
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

viz příloha


Přílohy
- Dodat_info_1.pdf (179.70 KB)
- priloha_dotazu2.pdf (283.68 KB)