Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Zhotovení PD a výkon AD pro VZ – Rozšíření saunového provozu a wellness služeb
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: Předmětem výběrového řízení jsou projekční služby pro vyhotovení projektové dokumentace na rozšíření saunového provozu a wellness služeb u zadavatele.

Projektová dokumentace bude vypracována ve stupních a v rozsahu stanovených závazným vzorem smlouvy. Předmětem plnění veřejné zakázky je také služba autorského dozoru vykonávaného po dobu realizace díla pod názvem: „Rozšíření saunového provozu a wellness služeb“. Součástí předmětu plnění je rovněž zpracování plánu BOZP pro jednotlivé etapy projektové dokumentace.

Vypracovaná projektová dokumentace v rámci plnění díla bude objednatelem následně použita pro zadávací řízení na výběr zhotovitele stavby, a proto nesmí obsahovat odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, pokud by to vedlo ke zvýhodnění nebo vyloučení určitých dodavatelů nebo určitých výrobků.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.mesto-trebon.cz)
Kontakt:
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: VZMR s uveřejněním výzvy
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 18.09.2020 09:00
Datum zahájení: 07.09.2020 22:15
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: