Veřejná zakázka: Zhotovení PD a výkon AD pro VZ – Rozšíření saunového provozu a wellness služeb

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 405
Systémové číslo: P20V00000033
Datum zahájení: 07.09.2020
Nabídku podat do: 18.09.2020 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Zhotovení PD a výkon AD pro VZ – Rozšíření saunového provozu a wellness služeb
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem výběrového řízení jsou projekční služby pro vyhotovení projektové dokumentace na rozšíření saunového provozu a wellness služeb u zadavatele.

Projektová dokumentace bude vypracována ve stupních a v rozsahu stanovených závazným vzorem smlouvy. Předmětem plnění veřejné zakázky je také služba autorského dozoru vykonávaného po dobu realizace díla pod názvem: „Rozšíření saunového provozu a wellness služeb“. Součástí předmětu plnění je rovněž zpracování plánu BOZP pro jednotlivé etapy projektové dokumentace.

Vypracovaná projektová dokumentace v rámci plnění díla bude objednatelem následně použita pro zadávací řízení na výběr zhotovitele stavby, a proto nesmí obsahovat odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, pokud by to vedlo ke zvýhodnění nebo vyloučení určitých dodavatelů nebo určitých výrobků.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 500 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Slatinné lázně Třeboň s.r.o.
 • IČO: 25179896
 • Poštovní adresa:
  Lázeňská 1001
  Třeboň
  37901
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 495917

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.mesto-trebon.cz)

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky