Profil zadavatele: Bertiny lázně Třeboň s. r. o.

  • Název: Bertiny lázně Třeboň s. r. o.
  • IČO: 60067837
  • Adresa:
    Tylova 171
    Třeboň
    379 01
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.mesto-trebon.cz/profile_display_126.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
BERTINY LÁZNĚ TŘEBOŇ – REKONSTRUKCE BALENOPROVOZŮ – ŠATNY BAZÉNU
VZ malého rozsahu Zadáno 01.09.2014 15.09.2014 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016