Veřejná zakázka: Zpracování projektové dokumentace - odkanalizování lokality Sídliště Gigant

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 399
Systémové číslo: P20V00000027
Evidenční číslo zadavatele: 404/2020
Datum zahájení: 22.07.2020
Nabídku podat do: 06.08.2020 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

  • Název: Zpracování projektové dokumentace - odkanalizování lokality Sídliště Gigant
  • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění zakázky jsou projekční a inženýrské služby pro vyhotovení projektové dokumentace na odkanalizování lokality Sídliště Gigant. Odkanalizování bude řešeno gravitační kanalizací s centrální čerpací stanicí a odvedením splaškových vod na ČOV Třeboň.
Projektová dokumentace bude vypracována ve stupních pro územní řízení a stavební povolení v podrobnosti dokumentace pro provedení stavby. Předmětem plnění veřejné zakázky je také autorský dozor v průběhu realizace stavby projektované kanalizace. Součástí předmětu plnění je rovněž zpracování plánu BOZP.
Součástí plnění předmětu díla je zajištění všech potřebných průzkumů, bilancí, posudků, věcných břemen, veřejných sítí a zaměření řešeného území v rozsahu potřebném pro zdárné a úplné zhotovení projektové dokumentace. Dále zhotovitel v rámci plnění veřejné zakázky zajistí vydání pravomocného územního rozhodnutí a stavebního povolení na finální provedení DUR a DSP.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

  • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
  • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
  • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Místo plnění

  • Jindřichův Hradec

Zadavatel

  • Úřední název: Město Třeboň
  • IČO: 00247618
  • Poštovní adresa:
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2019-003053

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Město Třeboň, Palackého náměstí 46, 379 01 Třeboň

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky