Veřejná zakázka: Oprava přívodního vodovodního řadu Břilice

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 412
Systémové číslo: P20V00000040
Evidenční číslo zadavatele: 537/2020
Datum zahájení: 25.09.2020
Nabídku podat do: 06.10.2020 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

  • Název: Oprava přívodního vodovodního řadu Břilice
  • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Oprava vodovodu od stávající budovy vodárny p.č. 1847/2 v k.ú. Třeboň až po stávající armaturní uzel na parcele p.č. 180/30 v k.ú. Břilice. Stávající vodovod je z litiny DN 150, toto potrubí bude demontováno. Nové potrubí je navrženo do trasy stávajícího potrubí. Vodovod bude proveden z HDPE 100RC 160/16,4 mm - jedná se o potrubí SDR 11 PN 16 se zvýšenou odolností proti šíření trhlin. Na vodovodní řad budou napojené veškeré stávající vodovodní přípojky z jednotlivých budov - celkem 7 ks. Podchod pod vodotečí - odpad odbezpečnostního přelivu Břilického rybníka - bude řešen překopem a uložením vodovodního potrubí do chráničky PVC DN 300 délky 15m. V rámci výměny vodovodního potrubí bude pro zásobování pitnou vodou vybudován suchovod DN 100.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

  • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
  • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
  • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

  • Úřední název: Město Třeboň
  • IČO: 00247618
  • Poštovní adresa:
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2019-003053

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Město Třeboň
Palackého nám. 46/II
379 01 Třeboň

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky