Veřejná zakázka: Sdružené služby dodávky zemního plynu pro město Třeboň a s ním sdružené zadavatele na období dodávky let 2024-2025

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 635
Systémové číslo: P23V00000039
Evidenční číslo zadavatele: 454/2023
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2023-027021
Datum zahájení: 26.06.2023
Nabídku podat do: 27.07.2023 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Sdružené služby dodávky zemního plynu pro město Třeboň a s ním sdružené zadavatele na období dodávky let 2024-2025
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
- fyzická dodávka zemního plynu do odběrných míst zadavatele (v celkovém množství 31 a v celkovém množství dodávky cca 10 764 MWh/rok pro období dodávky od 01.01.2024 6:00 hod. do 01.01.2026 06:00 hod. - celkem cca 21 528 MWh) s převzetím závazku odebrat zemní plyn
- přenesení odpovědnosti za odchylku na dodavatele podle zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhl.č. 349/2015 Sb., o Pravidlech trhu s plynem, ve znění pozdějších předpisů a ve smyslu vyhlášek energetického regulačního úřadu (ERÚ)
- zajištění regulovaného přístupu k přenosové soustavě a distribučním soustavám a zajištění systémových služeb
- zajištění fakturace regulovaných i neregulovaných složek ceny zemního plynu
Upřesnění k odběrným místům:
a) maloodběr - odběrná místa v počtu 28 a v celkovém množství cca 6 854 MWh (tj. cca 3 427 mWh/rok)
b) středoodběr - odběrná místa v počtu 3 a v celkovém množství 14 674 MWh (tj. cca 7 337 MWh/rok)

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 47 173 400 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Jindřichův Hradec

Zadavatel

 • Úřední název: Město Třeboň
 • IČO: 00247618
 • Poštovní adresa:
  Palackého nám. 46
  37901 Třeboň
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2019-003053

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.mesto-trebon.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky