Profil zadavatele: Město Třeboň

  • Název: Město Třeboň
  • IČO: 00247618
  • Adresa:
    Palackého nám. 46
    37901 Třeboň
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.mesto-trebon.cz/profile_display_2.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2019-003053

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Sdružené dodávky elektrické energie pro město Třeboň a jím zřizované příspěvkové organizace a založené společnosti na období 2020 - 2023 formou postupného nákupu
nadlimitní Zadáno 20.05.2019 24.06.2019 13:00
Zpracování projektové dokumentace – Branná – odkanalizování dosud neřešených částí obce – etapa II.a
podlimitní Zadáno 18.04.2019 10.05.2019 08:00
Změna č. 5 Územního plánu Třeboň
VZ malého rozsahu Zadáno 18.04.2019 09.05.2019 09:00
Zpracování projektové dokumentace pro výběr zhotovitele a provedení stavby – Branná – odkanalizování obce – ČOV a kanalizace – etapa I.a
podlimitní Zadáno 17.04.2019 10.05.2019 12:00
Zpracování PD "Stavební úpravy MK Tyršova a Libušina v Třeboni"
VZ malého rozsahu Zadáno 15.04.2019 29.04.2019 12:00
Stavební úpravy plynové kotelny v SOŠ a SOU Třeboň
VZ malého rozsahu Zadáno 12.04.2019 25.04.2019 09:00
Zpracování projektové dokumentace - Rozšíření wellness centra lázní Aurora
podlimitní Zadáno 06.03.2019 01.04.2019 14:00
Výměna oken severní a jižní fasády sportovní haly v Třeboni –
VZ malého rozsahu Zadáno 11.02.2019 26.02.2019 08:30
Nájem tiskáren a multifukčních tiskáren pro město Třeboň
VZ malého rozsahu Zrušeno 21.09.2018 02.10.2018 10:00
Zpracování PD Most přes řeku Lužnici ve Staré Hlíně
VZ malého rozsahu Zadáno 15.08.2018 03.09.2018 12:00
Regulační plán Třeboň - zastavitelné plochy BM5, OS6
VZ malého rozsahu Zadáno 29.06.2018 19.07.2018 08:00
Poskytnutí investičního úvěru městu Třeboň ve výši 119,2 mil. Kč
VZ malého rozsahu Zadáno 26.06.2018 31.07.2018 14:00
Oprava sociálního zařízení v knihovně, DPS II, Třeboň
VZ malého rozsahu Zadáno 18.05.2018 31.05.2018 10:00
Kompletní výměna výtahu v DPS II
VZ malého rozsahu Zadáno 13.04.2018 11.05.2018 10:00
Jazyková učebna ZŠ Na Sadech
VZ malého rozsahu Zadáno 10.04.2018 23.04.2018 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
‹‹  1 2 3 4 5 6 7 10  ››