Veřejná zakázka: Snížení energetické náročnosti DPS Chelčického 2/II, Třeboň

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 378
Systémové číslo: P20V00000006
Evidenční číslo zadavatele: 11/2020
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 07.02.2020
Nabídku podat do: 27.02.2020 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

  • Název: Snížení energetické náročnosti DPS Chelčického 2/II, Třeboň
  • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmět plnění veřejné zakázky je snížení energetické náročnosti DPS Chelčického 2/II, Třeboň.

Předmětem plnění jsou především stavební práce zaměřující se na úpravu objektu ve vazbě na zpracovaný audit. Obvodový plášť budovy bude zateplen tepelnou izolací ( tl. 180 mm) , budou vyměněna okna za plastová se stanoveným tepelným odporem a ploché střešní konstrukce nad 1.nadzemním podlažím budou zatepleny tepelnou izolací tloušťky 240 mm a izolovány fóliovou izolací proti vlhkosti. Současně s prováděnými pracemi budou prováděny dílčí stavební práce, nutné práce udržovacího charakteru, výměna a doplnění klempířských prvků, vyvolaná úprava bleskosvodů vyvolaná zateplením.

Projekt je financován z Operačního fondu životní prostředí, prioritní osa PO5, specifický cíl: 5.1a – Komplexní řešení energetické náročnosti budov.

Bližší informace jsou uvedeny v Příloze č. 1 Výzvy k podání nabídek– Projektová dokumentace, jejíž součástí je i výkaz.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

  • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
  • Režim veřejné zakázky: podlimitní
  • Předpokládaná hodnota: 12 626 610 Kč bez DPH

Zadavatel

  • Úřední název: Město Třeboň
  • IČO: 00247618
  • Poštovní adresa:
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2019-003053

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.mesto-trebon.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Ostatní zprávy k zakázce

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky