Veřejná zakázka: Revitalizace a přístavba sportovní haly v Třeboni – projektová dokumentace

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Vyhodnoceno
Hodnocení je ukončeno, probíhá výběr dodavatele a uzavření smlouvy.
DBID: 434
Systémové číslo: P21V00000010
Evidenční číslo zadavatele: 171/2021
Datum zahájení: 03.05.2021
Nabídku podat do: 17.05.2021 12:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

  • Název: Revitalizace a přístavba sportovní haly v Třeboni – projektová dokumentace
  • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem realizace veřejné zakázky Revitalizace a přístavba sportovní haly v Třeboni – projektová dokumentace je vypracování DÚR, DSP a DPS, zpracování plánu BOZP a zajištění činnosti AD. Součástí předmětu plnění díla je také zajištění všech potřebných průzkumů, posudků včetně hluku a zaměření řešeného území v rozsahu potřebném pro zdárné a úplné zhotovení projektové dokumentace. Dále zhotovitel v rámci plnění veřejné zakázky zajistí vydání pravomocného územního rozhodnutí, stavebního povolení a vypracování výkazu výměr a položkového rozpočtu.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

  • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
  • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
  • Předpokládaná hodnota: 950 000 Kč bez DPH

Místo plnění

  • Jindřichův Hradec

Zadavatel

  • Úřední název: Město Třeboň
  • IČO: 00247618
  • Poštovní adresa:
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2019-003053

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Město Třeboň
Palackého nám. 46/II
37901 Třeboň

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy