Veřejná zakázka: Zpracování projektové dokumentace – Stavební úpravy MK v ul. Komenského a 1. etapy ul. Polní v Třeboni – 2. výzva

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Příjem nabídek
Dodavatelé mohou podávat nabídky (dle druhu zadávacího řízení všichni, nebo pouze vyzvaní).
DBID: 452
Systémové číslo: P21V00000028
Evidenční číslo zadavatele: 269/2021
Datum zahájení: 10.06.2021
Nabídku podat do: 23.06.2021 12:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

  • Název: Zpracování projektové dokumentace – Stavební úpravy MK v ul. Komenského a 1. etapy ul. Polní v Třeboni – 2. výzva
  • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou projekční a inženýrské služby pro vyhotovení projektové dokumentace stavby „Stavební úpravy MK v ul. Komenského a 1. etapy ul. Polní v Třeboni – 2. výzva“.
Zpracování kompletní PD stavebních úprav místní komunikace (část ulice Komenského od křižovatky s ulicí Československé armády po napojení na již zrekonstruovanou část ulice Komenského a na ní navazující část ulice Polní po křižovatku s ulicí Šustova) s řešením nové dešťové a splaškové kanalizace včetně dešťových a kanalizačních přípojek, vodovodu včetně vodovodních přípojek a veřejného osvětlení.
Zpracování návrhu řešení dopravy v sousedních ulicích – Komenského, Polní, Šustova.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

  • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
  • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
  • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Místo plnění

  • Jindřichův Hradec

Zadavatel

  • Úřední název: Město Třeboň
  • IČO: 00247618
  • Poštovní adresa:
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2019-003053

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Město Třeboň
Palackého nám. 46/II
379 01 Třeboň

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy